Terapie pro děti a dospívající

  • zjišťování, co dítěti dělá starost a co potřebuje

  • hledání a posilování zdrojů dítěte - co už umí, co mu přináší radost, čím se o sebe umí postarat 

  • hledání cest, jak starosti zmírnit či jak se s nimi lépe vypořádávat

  • práce s emocemi

  • metoda Práce v hliněném poli® - metoda, která dítěti umožňuje objevit a naplnit své potřeby skrze haptický kontakt s hlínou

Psychologické poradenství pro rodiče