Terapie pro děti a dospívající

  • mapování toho, co dítěti dělá starost a co potřebuje

  • mapování a posilování zdrojů dítěte - co mu přináší radost a sílu

  • hledání cest, jak starosti zmírnit či jak se s nimi lépe vypořádávat

  • práce s emocemi

  • metoda Práce v hliněném poli® - arteterapeutická metoda, která dítěti umožňuje objevit a naplnit své potřeby skrze haptický kontakt s hlínou

Psychologické poradenství pro rodiče