Konzultace (50 minut)        1000,-

PŘÍSPĚVKY V RÁMCI PROGRAMŮ POJIŠŤOVEN V ROCE 2023

Děti pojištěné u VZP (111): program Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory byl prodloužen a pokračuje od 1.1.2023. 

"V rámci programu péče o duševní zdraví lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Příspěvek je poskytován na maximálně 10 sezení v maximální výši 500 Kč na jedno sezení."

Děti pojištěné u ČPZP (205): program zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pokračuje také v  roce 2023. 

"Příspěvek (až 2 500,-) je určen pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení. Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce."

Děti pojištěné u ZPMV (211): program psychoterapeutického poradenství

"Učinili jsme důležitý krok k větší dostupnosti odborné psychoterapeutické péče. V tomto novém příspěvku je možné čerpat až 4 000 Kč na až 10 sezení (konzultací) u psychoterapeuta (tedy až 400 Kč na jedno sezení)."

Děti pojištěné u ZPŠ (209): program podpora péče o duševní zdraví (v rámci příspěvků pro děti a mládež)

"Až 2 000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.  Bez omezení věku."


Platbu přijímám v hotovosti či elektronicky, na základě faktury, kterou pošlu na váš mail na konci týdne, ve kterém proběhla konzultace. 

Pokud se na konzultaci nemůžete dostavit, dejte mi, prosím, vědět minimálně 24 hodin předem. V opačném případě je nutné neuskutečněnou konzultaci uhradit v plné výši.