Ceník platný od 1.6.2024

Úvodní konzultace s rodiči (50 minut)                             1200,-

Psychologické poradenství pro rodiče (50 minut)      1200,-

Terapeutické sezení s dítětem (50 minut)                      1200,-

Práce v hliněném poli (40 minut)                                        900,-

V případě složité životní či finanční situace je možné cenu domluvit individuálně. PŘÍSPĚVKY V RÁMCI PROGRAMŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2024

Děti pojištěné u VZP (111): program Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory : "V rámci programu péče o duševní zdraví lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Příspěvek je poskytován na maximálně 10 sezení v maximální výši 500 Kč na jedno sezení."

Děti pojištěné u OZP (207): benefit PREZENČNÍ PSYCHOTERAPIE U POSKYTOVATELE SE ČLENSTVÍM V ASOCIACI KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ NEBO ČESKÉ ASOCIACI PRO PSYCHOTERAPII: "Významnou novinkou je příspěvek na prezenční psychoterapii. Poptávka po službách psychologů od začátku covidové pandemie stále roste. Jsme proto rádi, že můžeme Vám, našim pojištěncům, nabídnout možnost využít na úhradu sezení s psychologem ve výhodném kurzu kredity získané v aplikaci VITAKARTA (až 10 000,-)"

Děti pojištěné u ČPZP (205): program Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory"Příspěvek (až 2 500,-)  Příspěvek je určen pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací."

Děti pojištěné u ZPMV (211): program Psychoterapeutického poradenství: "Přispíváme dětem i dospělým až 4 000 Kč na až 10 sezení (konzultací) u psychoterapeuta (tedy až 400 Kč na jedno sezení)."

Děti pojištěné u ZPŠ (209): program Podpora péče o duševní zdraví : bez věkového omezení, do 4 000,-

Děti pojištěné u RBP (213): program Duševní pohoda: "Příspěvek je určen pojištěncům od 7 let na odbornou terapeutickou pomoc ve svízelných životních situacích po prožitém stresu, traumatu a nevyřešených konfliktech, které komplikují kvalitu života, mezilidské vztahy a harmonické soužití každého z nás. Pojištěnci je na základě předloženého dokladu o úhradě poskytován příspěvek ve výši 500 Kč na jednu konzultaci, max. do celkové výše 2 500 Kč/rok. "


Platbu přijímám v hotovosti či elektronicky, na základě faktury, kterou pošlu na váš mail v den, kdy proběhla konzultace. 

Pokud se na konzultaci nemůžete dostavit, dejte mi, prosím, vědět minimálně 48 hodin předem. V opačném případě je nutné neuskutečněnou konzultaci uhradit v plné výši. Výjimku představuje náhlá nemoc dítěte - v těchto případech prosím o informaci do 8:00 ráno.