Ceník platný od 1.9.2023

Úvodní konzultace s rodiči (50 minut)                             1100,-

Psychologické poradenství pro rodiče (50 minut)      1100,-

Terapeutické sezení s dítětem (50 minut)                      1100,-

Práce v hliněném poli (40 minut)                                        900,-

V případě složité životní či finanční situace je možné cenu domluvit individuálně. PŘÍSPĚVKY V RÁMCI PROGRAMŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2023

Děti pojištěné u VZP (111): program Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory byl prodloužen a pokračuje od 1.1.2023. 

"V rámci programu péče o duševní zdraví lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Příspěvek je poskytován na maximálně 10 sezení v maximální výši 500 Kč na jedno sezení."

Děti pojištěné u ČPZP (205): program Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pokračuje také v  roce 2023. 

"Příspěvek (až 2 500,-) je určen pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení. Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce."

Děti pojištěné u ZPMV (211): program Psychoterapeutického poradenství

"Učinili jsme důležitý krok k větší dostupnosti odborné psychoterapeutické péče. V tomto novém příspěvku je možné čerpat až 4 000 Kč na až 10 sezení (konzultací) u psychoterapeuta (tedy až 400 Kč na jedno sezení)."

Děti pojištěné u ZPŠ (209): program Podpora péče o duševní zdraví (v rámci příspěvků pro děti a mládež)

"Až 2 000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.  Bez omezení věku."

Děti pojištěné u RBP (213): program Duševní pohoda

"Příspěvek je určen pojištěncům od 7 let na odbornou terapeutickou pomoc ve svízelných životních situacích po prožitém stresu, traumatu a nevyřešených konfliktech, které komplikují kvalitu života, mezilidské vztahy a harmonické soužití každého z nás. Pojištěnci je na základě předloženého dokladu o úhradě poskytován příspěvek ve výši 500 Kč na jednu konzultaci, max. do celkové výše 2 500 Kč/rok."


Platbu přijímám v hotovosti či elektronicky, na základě faktury, kterou pošlu na váš mail v den, kdy proběhla konzultace. 

Pokud se na konzultaci nemůžete dostavit, dejte mi, prosím, vědět minimálně 48 hodin předem. V opačném případě je nutné neuskutečněnou konzultaci uhradit v plné výši. Výjimku představuje náhlá nemoc dítěte - v těchto případech prosím o informaci do 8:00 ráno.