Za základní předpoklad pro terapeutickou práci považuji porozumění

  • Porozumění rodičům a situaci rodiny. Nedávám rady, jak "správně vychovávat". Zkušenosti získané v terapeutické práci s dítětem využívám v poradenském setkání s rodiči, kde společně hledáme tu nejlepší cestu. Bez porozumění rodičům a situaci, ve které se nacházejí, je možné najít mnoho cest, ale většina z nich pak bude v reálu obtížně proveditelná.

Pracovní zkušenosti

V centru mého profesního zájmu byly dlouhá léta ohrožené děti. Během studia na vysoké škole jsem jezdila na tábory pro děti z ohrožených rodin, tábor pro děti z dětského diagnostického ústavu a vedla jsem skupinové programy pro děti v dětských domovech.

Za zásadní zdroje pro mou současnou práci považuji především dvě pracovní zkušenosti: práci psycholožky na OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) a práci dětské psycholožky a terapeutky v Centru LOCIKA.

Práce na OSPOD mi dala prostor zaměřit se nejen na děti samotné, ale také na jejich rodiny. Pozice v centru systému péče o ohrožené děti (v týmu se skvělými sociálními pracovnicemi) značně rozšiřovala možnosti k užitečné (a včasné) podpoře dětí a jejich rodin, zejména těch ohrožených dopady sociální patologie. Na OSPOD jsem měla také možnost pracovat preventivně (na základních školách), čili na opačné straně spektra. Zkušenost s prací v takto širokém spektru, tj. s dětmi (a rodinami) ve vysokém riziku ohrožení i s dětmi z bezpečného a zdravého prostředí považuji za velmi cennou. Naučila jsem vnímat a lépe rozumět, co a proč děti zatěžuje či jim ubližuje. A díky tomu jsem začala lépe vnímat, co dětem naopak pomáhá a co je podporuje tak, jak potřebují.

OSPOD pro mě byl velkou zkušeností ohledně dopadů vyhrocených rozvodových sporů na dítě. Naučila jsem se ale také hledat možnosti, jak rodiče podpořit, aby dokázali přesunout pozornost od konfliktu mezi sebou na své děti a mohli jim tedy být dobrou oporou. Práce na OSPOD mi však také přinesla zkušenost, že pokud rodiče svůj konflikt před potřebami dětí upřednostní, sebeodbornější služba dětem nepomůže tak, jak by potřebovaly.

 V Centru LOCIKA jsem se naučila lépe a komplexněji rozumět závažnosti násilí a jeho dopadům na dítě a vztahy v rodině a především získala cenné zkušenosti v práci s traumatem.  Naučila jsem se lépe vnímat nejen limity, které patří mezi dopady traumatu, ale také možnosti a cesty k uzdravení.  Práce s traumatem je téma široké i hluboké a jsem v něm zatím na začátku své profesní cesty.

 Soukromou praxi jsem otevřela v roce 2022. Velmi záhy jsem si uvědomila, že v centru mého zájmu nejsou pouze ohrožené děti, ale děti jako takové. Všechny děti, bez ohledu na "specifika" jejich osobnosti, vývoje či životního příběhu, mají stejné základní psychické potřeby. Potřebují se cítit bezpečně. Potřebují se cítit viděny a přijímány. Potřebují cítit, že to, co dělají, má smysl a význam. Všechny děti se chtějí cítit dobře a mají v sobě schopnosti, které jim v tom pomáhají. Svou práci vnímám jako hledání cest, jak jim toto všechno umožnit najít a prožít. 


Vzdělání

2003 - 2008 obor Psychologie a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK (titul Mgr.)

2014  státní rigorózní zkouška z psychologie na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK (titul PhDr.)

2022  řádná členka České asociace pro psychoterapii

Odborné kurzy a výcviky

2023  Archipelago (Games 4 Therapy)

2021 - 2023  výcvik Práce v hliněném poli® (250 hodin), Mgr. Petra Součková

2022 Sandplaying (16 hodin), Mgr. Alena Vávrová

2021  Dyadická vývojová terapie I. (28 hodin), PhDr. Jana Kovařovicová, Dan Hughes, PhD.

2010 - 2011 Program teoretického vzdělání SUR (220 hodin) 

2007 - 2011 Sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii SUR (605 hodin)

2019 - dosud workshopy a semináře zaměřené na práci s traumatem (Centrum LOCIKA, Český institut biosyntézy, PhDr. Leona Jochmannová, PhD.) a další témata (sebepoškozování, LGBT+ apod.)

součástí mého vzdělávání je pravidelná supervize terapeutické práce