Velmi důležitá je pro mě úzká spolupráce s rodiči.

Úvodní konzultace s rodičem

U mladších dětí probíhá první setkání s pouze rodiči, starší děti mohou být přítomny - záleží na potřebách dítěte.

První setkání je tzv. "mapovací" a jeho cílem je základní orientace v tom, co se děje. Společně se snažíme pojmenovat, co rodičům dělá starost a co by dítě mohlo potřebovat. Ptám se například na:

Ne vždy se ukáže, že terapeutická práce s dítětem je skutečně to, co je aktuálně potřeba. Někdy bývá prvním krokem ke změně podpora rodičů. A někdy tento krok zcela stačí.

Rodiče mohou prožívat velké nejistoty. Mohou mít pocit, že si už nevědí rady. Mohou se trápit otázkou, zda to, co dělají, je pro dítě dobře a zda vůbec dokáží poznat, co je dobře. Dobré pojmenování pomáhá k lepší orientaci a lepší orientace zvyšuje jistotu. A někdy je potřeba právě toto, nikoli terapie s dítětem. Výstupem z úvodní konzultace tedy může být využití služby "psychologické poradenství pro rodiče".

Úvodní setkání s dítětem a terapeutická práce s dítětem

U dětí, které nebyly přítomny na úvodní konzultaci, následuje první setkání se mnou. V jeho úvodu si na pár minut sedneme společně s rodiči a pojmenujeme, proč jsme tady. Poté následuje samotná terapeutická práce s dítětem. Celkově proběhnou většinou 4 sezení.

Společné vyhodnocení s rodiči

Po čtyřech sezení následuje společné vyhodnocení, buď pouze s rodiči (u mladších dětí) nebo společně s dítětem (u starších dětí, pokud to tak chtějí). Probereme, jak se dítěti aktuálně daří, zda nastaly nějaké změny a vše dáme do kontextu s výstupy z terapeutické práce.

Pokud dospějeme k závěru, že terapeutická podpora dítěte již není potřeba, je možné spolupráci ukončit. V opačném případě spolupráce dále pokračuje. Společně si pojmenujeme oblasti, na které se v práci zaměřit.