Rozchod rodičů a dlouhotrvající neshody rodičů ohledně péče o dítě a jeho psychického stavu bývají častými důvody vyhledání dětského psychologa. Aby však dítěti mohla být terapeutická práce užitečná, je nutné mu připravit bezpečný terapeutický prostor. To znamená prostor, který nebude součástí sporu mezi rodiči.


Souhlas obou rodičů jako podmínka terapeutické práce s dítětem

V případě, že jeden z rodičů s terapií nesouhlasí, příp. o terapii ani neví, stane se prostor na terapii součástí toho, co se v rodině děje. Dítě bude např. muset dávat pozor, co a jak před druhým rodičem řekne či neřekne, aby nezpůsobilo hádku. V takovém případě se terapie nestává cestou, jak dítěti pomoci, aby se cítilo lépe, ale spíše zdrojem stresu.

Z těchto důvodů je souhlas obou rodičů moje podmínka pro poskytování terapie.

Porozchodové vztahy s druhým rodičem mohou být velice komplikované a emočně náročné. Ráda s vámi proberu, co je možné pro motivaci druhého rodiče ohledně poskytnutí terapeutické péče pro dítě udělat. Ne vždy se to však podaří.

Cílem terapeutické práce je pomoc dítěti

Cílem terapeutické práce v situaci rozchodu rodičů je pomoc dítěti, tj. zjistit, co prožívá a co potřebuje. Společně s rodiči pak hledáme cesty, jak mu to, co potřebuje, poskytnout. Samotný konflikt z pohledu rodičů mě samozřejmě zajímá, ale pouze do té míry, abych porozuměla rodinným vztahům a porozchodové situaci. Má role nespočívá v posuzování a řešení konfliktu mezi rodiči, ale v hledání způsobů, jak zmírnit jeho dopady na dítě.

Rozchod jako závažný stresor

Rozchod s partnerem patří mezi největší stresory, které se v životě mohou přihodit (zejména pro toho z rodičů, který byl opuštěn). Je proto srozumitelné, že rodiče mohou být doslova zaplaveni emocemi jako jsou vztek či smutek a že je těmito emocemi ovlivněno jejich prožívání i chování. Velmi náročným úkolem pro rodiče v této situaci je dokázat oddělit své potřeby a své prožívání od potřeb a prožívání dětí. Jedině pak je možné dítě podpořit tak, aby rozchod rodičů dobře zvládlo.


Už nejste partneři, ale rodiči zůstáváte i nadále. Velmi pěkný text na témata výše od organizace Aperio. Vřele doporučuji přečíst také Dvacet proseb dětí na rozvádějící se rodiče, které najdete na konci textu.